• Κεντρικά Γραφεία

    11, Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα,
    1055 Λευκωσία,
    Κύπρος

  • Τηλέφωνο: +357 22 746722

  • Fax: +357 22 746603